1. BÊN NHẬN THẾ CHẤP(NGÂN HÀNG) CẦN CÓ:

1.1 Đối với giao dịch lần đầu

  • Quyết định thành lập
  • Quyết định bổ nhiệm hoặc giấy ủy quyền của người đại diện
  • Đăng ký mẫu dấu Ngân hàng và chữ ký của người đại diện.

1.2 Với các giao dịch cụ thể cần:

– Công văn đề nghị công chứng hợp đồng (bản chính)

– Biên bản định giá tài sản (bản chính)

– Hợp đồng tín dụng (bản copy)

– Giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân của cán bộ giao dịch

  1. BÊN THẾ CHẤP CẦN CÓ

2.1 Giấy tờ về tài sản thế chấp ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, đăng ký xe máy…)

2.2 Trong trường hợp bên thế chấp là vợ chồng cần: CMND, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn,

2.3 Trong trường hợp bên thế chấp là một người cần:  CMND, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản án ly hôn, giấy chứng tử của vợ(chồng)…Giấy tờ chứng minh là tài sản riêng của vợ, chồng (do được tặng cho riêng, thừa kế riêng…)

2.4 Trong trường hợp bên thế chấp là doanh nghiệp cần: Đăng ký kinh doanh, biên bản họp hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về việc thế chấp tài sản và CMND người đại diện

  1. BÊN VAY CẦN CÓ

3.1 Nếu bên vay là cá nhân: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn…

3.2 Nếu bên vay là doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh, biên bản họp hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về việc vay vốn và CMND người đại diện

* Những trường hợp đặc biệt tham gia giao dịch là: Hộ gia đình, người không biết chữ, mất năng lực hành vi, không đọc được, không ký được hoặc có yếu tố nước ngoài thì công chứng viên sẽ trực tiếp hướng dẫn.

Call Now Button